Financiële crisis! Een vloek en een zegen [Zo wordt rijkdom verworven]

Michel
Updated: 17/11/2019 In: 

Een financiële crisis is een serieuze zaak, met grote gevolgen voor iedereen. Een crisis herhaalt zich door de tijd heen, en kan verschillende oorzaken hebben.

De grote gevolgen van een financiële crisis kunnen positief en negatief zijn. Het ligt er maar net aan of iemand erop is voorbereid of niet. Het is een goede eigenschap om alert te zijn en te blijven.

Naast vermaak, is het absolute noodzaak om bezig te zijn met het vergroten van eigen vermogen, en risico's te spreiden. Verstandig omgaan met geld is belangrijk om slechte tijden te kunnen doorstaan. Of om investeringen te doen, wanneer het moment zich daarvoor leent.

Pieken en dalen

Financiële crisis - pieken en dalen op de beurs

Zowel de beurs als de huizenmarkt zijn onderhevig aan pieken en dalen. Niets gaat in een eeuwigdurende, mooie rechte lijn omhoog. Handelen op welke markt dan ook vindt plaats met een instapmoment.

Wanneer er bijvoorbeeld 2 personen naar een speeltuin gaan en op een wip gaan zitten, is er maar 1 moment het beste om op de wip te gaan zitten. En dat is wanneer de zitting van de wip natuurlijk op de grond is. Dat is dan het veiligste moment om op een wip te stappen. En zo geldt dat ook voor iedere markt. Het is dus verstandig om onroerend goed, zilver of goud te kopen wanneer de prijs laag staat.

Internationale markttaal

Begrippen en betekenissen

Financiële crisis - bearish en bullish

Wanneer er naar afbeeldingen van de beurzen wordt gezocht, komen vaak de beer en de stier naar voren. Een stijgende koers wordt ook wel bullish genoemd, en een dalende koers bearish. De eeuwigdurende strijd tussen de beer en de stier geeft de symboliek aan van het geduw en getrek van de stijgende en de dalende koerslijnen. Bij een financiële crisis is de koers bearish, en gaat deze dus voor een bepaalde tijd sterk omlaag. Op een gegeven moment stopt de daling, en dan is er een herstelperiode nodig om er weer bovenop te komen. Bij een daling van 35 tot 60 procent in marktwaarden spreekt men van een crash, die 3 tot 6 maanden kan duren.

Lees hier waarom je moet beginnen met beleggen >>

Recessie of depressie? Hoe noem je een financiële crisis

Overheden passen eens in de zoveel tijd via belasting en herwaarderingen waarden van marktaandelen aan. Dit wordt ook wel correctie genoemd. Een zogeheten correctie kan 10 procent daling van waarde tot gevolg hebben. Correcties worden aangekondigd, dus het is mogelijk om vooruit te denken en daarnaar te handelen.

Een correctie wordt met een druk op de knop uitgevoerd, maar een recessie en een depressie duren langer. Een recessie is een periode die ongeveer 6 maanden duurt. Maar een depressie is een daling die langer dan 2 jaar in beslag neemt. Beiden kosten veel geld, en zijn voor de ene persoon een last en voor de ander een zegen.

Onvoorziene zaken

Financiële crisis - onvoorziene zaken

Een Black Swan, of Zwarte Zwaan is een vaste uitdrukking voor de oorzaak van een enorme crash die voelbaar is in de economie van een land. Op veel zaken kan men vooruitlopen, maar sommige gebeurtenissen gebeuren onverwacht. En de economische gevolgen zijn enorm.

Voorbeelden zijn een grote aanslag, een nationale of internationale ramp of een conflict tussen wereldleiders. Een olieprijs kan enorm omhoog schieten of dalen wanneer er een conflict ontstaat tussen 2 landen. De aanslag op de Twin Towers had zo ook grote gevolgen voor de economieën wereldwijd. Deze zaken zijn niet voorspelbaar en vinden niet aangekondigd plaats, maar de gevolgen ervan zijn overal waarneembaar.

Actie en reactie

Net zoals plus en min bij elkaar horen, gaan de stier en de beer ook samen wanneer het over de vele markten wereldwijd gaat. Heel wat begrippen zijn wereldwijd hetzelfde, maar de financiële wetgevingen verschillen per land. Zo hebben de Verenigde Staten een ander belastingsysteem dan dat er hier in Nederland wordt gevoerd.

Maar de gevolgen van acties van wereldleiders zijn overal merkbaar. Of prijzen nu worden gemanipuleerd of niet, daling van waarde ligt altijd op de loer. En het is verstandig om daar op voorbereid te zijn. Een economie van een land kent hoogtijdagen en mindere dagen, waar niet al te lichtzinnig mee moet worden omgegaan. Het is niet ondenkbaar dat na een gunstige periode van 40 jaar, opeens weer de vlam in de pan slaat. Overzicht houden is belangrijk.

Geen regelmaat in een financiële crisis

Geschiedenis herhaalt zich

Financiële crisis - geschiedenis herhaalt zich

Fouten maken is menselijk, en ieder zijn of haar begrip over zaken is weer anders. Maar de geschiedenis van de wereldeconomie en de marktcrashes bestuderen is een goede manier om begrip te krijgen en voorbereid te zijn op een volgende crash.

Er is 1 ding zeker van een financiële crisis in de economie, en dat is dat de crisis altijd terugkomt. Er valt geen ritme of regelmaat in te ontdekken, maar eens in de zoveel tijd is een crash onvermijdelijk. Gecreëerde luchtballonnen knappen op een bepaald moment altijd en sleuren veel mensen en bedrijven mee in hun val.

Sterke dalingen, verschillend van duur

Wanneer er op een muur of een groot vel alle sterke dalingen in de markten worden genoteerd die voldoen aan de norm van een recessie of crash, ontstaat er een duidelijk overzicht. Sinds het begin van 1900 zijn de markten in sterke lijnen gestegen. De markten zijn gegroeid en in omvang toegenomen. Het aantal deelnemende mensen is gegroeid, en daarmee ook het kapitaal wat in wordt gebracht om mee te handelen. Dit groeit nog steeds. Na elke crash, daling, recessie of depressie is er een bepaalde herstelperiode waarneembaar. De herstelperiode is niet aan een agenda gebonden en ligt vooral aan het gevoel van vertrouwen bij de mensen.

Hoe diep was het dal?

Financiële crisis - hoe diep was het dal

Heel wat boeken en verhandelingen zijn geschreven over recessies en marktwaarde dalingen. Maar geen enkele crisis is hetzelfde blijkt uit de cijfers. De tijdsduur van de daling, de diepte van de daling en de lengte van de herstelperiode verschillen allemaal van elkaar. Vooral zijn de oorzaken bepalend voor de lengte van de herstelperiode.

Mensen moeten psychisch bijkomen van een dieptepunt. De klap van de realistische hamer is tijdens een crash niets ontziend. Alleen de mensen die erop voorbereid zijn kunnen profiteren van een dieptepunt. Maar het profiteren van een dieptepunt is iets wat wel gepland kan worden, en het is mogelijk om daar naartoe te werken. Kansen kunnen waarnemen en benutten valt door iedereen te leren.

Blessuretijd in een economie biedt kansen

De depressie in de Verenigde Staten in 1946 duurde 36 maanden en de economie had 15 maanden nodig om ervan te herstellen. De crisis van Augustus 1956 duurde 15 maanden, maar er waren 11 maanden nodig om bij te komen. Dit zijn maar 2 voorbeelden van een flinke crisis in de financiële economie.

Een financiële crisis kan iedereen raken, van jong tot oud, van arm tot rijk. Het is niet ondenkbaar dat mensen hun grond en huis moeten verkopen dankzij de gevolgen van een crisis. En dat terwijl mensen die een woning huren misschien denken dat mensen met een koophuis altijd beter af zijn. Geld op een goede manier managen is natuurlijk de sleutel tot de overwinning.

Oorzaken met grote gevolgen

List en bedrog

Financiële crisis - list en bedrog

Gekscherend worden er weleens grappen gemaakt over het bijdrukken van geld. Maar dit is iets wat echt gebeurt en door overheden wordt uitgevoerd. Valsmunterij is weer anders. Geld bijdrukken om de eigen economie een boost te geven werkt maar eventjes. De bijgedrukte hoeveelheid geld ondermijnd de waarde van alles in een economie, en is niet het beste voor een land. Het zogenaamde nepsucces zal geen stand houden. Het zal een land meer kwaad dan goed doen. Het is alleen jammer dat altijd de mensen worden getroffen die totaal geen benul hebben van wat er in een economie gebeurt. 

Beïnvloeden van de markt

Manipulatie van handelsmarkten is iets wat niet mag, maar zeker plaatsvindt. Overheden proberen invloed uit te oefenen op de banken wereldwijd, puur voor financieel gewin. Na een crisis zijn banken niet welwillend om hypotheken en leningen te verstrekken. Wanneer de normale werkende mens weer is overeind gekrabbeld na een val, draaien de banken ook weer bij.

Het is lastig om een schuldige aan te wijzen wanneer het om het manipuleren van de markt gaat. Zowel banken als overheden hebben boter op hun hoofd en wijzen maar wat graag naar elkaar. De gewone man mag dan uiteindelijk altijd weer voor de gemaakte onkosten van banken en overheden opdraaien.

Gooien met geld

Financiële crisis - gooien met geld

De bubbels die worden gecreëerd door overheden en banken zijn funest voor een maatschappij. Het gevolg van te optimistisch gedrag is dat de realiteit dan vaak harder aandoet, en de gevolgen groot zijn. De rente-aanpassingen en waardeverlagingen komen niet voor rekening van de overheid of de banken, en dat terwijl deze toch vaak de veroorzakers zijn van een financiële crisis.

Of de betrekkelijkheid of de komst van de Euro wel of niet goed was, valt te betwisten. Het is een feit dat de Euro de gewone man teveel geld heeft gekost. Overheden zijn onpeilbaar en zijn non-stop bezig met manieren te verzinnen om de markten te beïnvloeden. Wanneer een bedrijf een slecht management heeft daalt de waarde van het aandeel op de beurs, en zo geldt dat ook voor een bestuur van een land en haar economie.

Grote conflicten wereldwijd

Conflicten en rampen hebben grote gevolgen voor een economie. Aan de ene kant vallen er slachtoffers, en aan de andere kant verdienen mensen goed geld aan de ellende van een ander. Na de aanslagen op verschillende Amerikaanse presidenten en op het World Trade Center klapten beurzen in elkaar. Aanslagen en rampen hebben zeker hun impact. Oorlog is een andere oorzaak voor een depressie in een land, omdat een oorlog niet in een paar maanden is gestreden. Oorlog is maar gunstig voor een paar mensen. De lengte van iedere oorlog is verschillend, en de herstelperiode is vaak lang.

Voorbereid zijn op financiële ellende

Vooruitzien is regeren

Financiële crisis - vooruitzien is regeren

Een goede voorbereiding op een financiële dip is belangrijk. Wanneer iemand nog jong is, staat leren centraal. Belangrijk is het om goed over de eigen positie te blijven nadenken. Bezittingen evalueren en een strategie bepalen voor lastige tijden, zorgen voor een realistische kijk op zaken. Anticiperen is proberen om vooruit te kijken.

Nu is het lastig om de toekomst exact te voorspellen. Maar even een grote stap terug doen en de huizenmarkt bestuderen alvorens iets aan te schaffen, kan iemand behoeden om te duur te kopen. Na veel goede jaren is een daling in prijs altijd mogelijk, een recessie komt onaangekondigd. Bewust zijn van de risico's van het hebben van bezit helpt bij het voorbereid zijn op een financiële daling.

Geld en bezit

Bezittingen kunnen goede investeringen zijn. Het kan gaan om onroerend goed, kunst of bijvoorbeeld edelmetalen. Tijdens een depressie is er vraag naar primaire levensbehoeften, en kunnen dure zaken soms voor weinig geld worden gekocht. Dit is misschien hard, maar een feit.

Wanneer het financieel goed gaat met mensen, ontstaat er ineens de behoefte om te gaan verzamelen. Op dergelijk moment gaan tijdens een veiling, schilderijen, muziekinstrumenten en antieke meubels weg voor de hoofdprijs. Het juiste instapmoment gaat dus over een goede markttiming. Het valt helaas niet te voorspellen wat een markt gaat doen. Daarom is investeren in waardevolle zaken het overwegen zeker waard.

Investeren in edelmetalen als vangnet?

Financiële crisis - investeren in edelmetalen

Waardevaste zaken die niet failliet kunnen gaan zijn schaars. Het is mogelijk om als appeltje voor de dorst te investeren in bijvoorbeeld goud. Ook dan is het goed oppassen, want de goudprijs kent ook pieken en dalen. En zo kan de goudprijs binnen een paar maanden enorm stijgen of dalen.

Het bezitten van edelmetalen is natuurlijk nooit verkeerd. Een bijzondere mooie gouden ketting zal tijdens een verkoop alleen maar de goudprijs in gewicht opleveren. Vaak wordt de arbeid van de edelsmid niet betaald. Het juiste instapmoment om goud te kopen valt niet te geven, maar het is mogelijk om de koersgeschiedenis te bestuderen en een goed moment uit te zoeken om een aanschaf te doen.

Beschermen van eigen positie

Tijdens een financiële crisis worden de zwaksten van de maatschappij nog eens extra uitgebuit. Makkelijke slachtoffers kunnen goedkoop werk verrichten en zeggen ook nog eens bedankt. Het is dus een gewichtige zaak om bij welk werk dan ook, ervoor te zorgen dat men afhankelijk blijft van jouw kunsten.

Een bepaalde kwaliteit of exclusiviteit blijft tijdens een financiële crisis overeind waar veel mensen gewoon het veld moeten ruimen en hun baan verliezen. Voorbereid zijn, reflecteren en continu werken aan je eigen positie is belangrijk om woelige tijden te kunnen doorstaan.

Financiële crisis: vloek en zegen

Alle zeilen bijzetten

Financiële crisis - alle zeilen bijzetten

Wanneer er geen inkomen is vanwege ontslag en de brandstofprijzen de hoogte inschieten, is het belangrijk om een strijdplan achter de hand te hebben. Inkomensverzekeringen zullen dan moeten worden aangesproken om door te kunnen blijven leven. Het is een hard gelach als bijvoorbeeld een verhuisbedrijf de helft van het personeel moet ontslaan vanwege een financiële crash in de maatschappij.

Nog lastiger aan het verhaal is dat de werkgever de werknemers vervolgens overwerk uitbetaald in het zogenaamde tijd-voor-tijd-systeem. Het lijkt leuk, maar het erge hieraan is dat er geen tijd is om de verkregen overwerktijd op te nemen, omdat er teveel werk is. De verworven vrije dagen kunnen niet meegenomen worden naar het volgende jaar, en komen dus te vervallen. Iemand grijpt hier dus mis, terwijl een ander financieel op vooruit gaat.

In een financiële crisis moet je inventief zijn

De wereld speelt zich tegenwoordig vooral online af. Er zijn nu zo veel manieren om online geld te verdienen! Dit is nadelig voor de gewone winkeliers, want fysieke winkels zijn aan het verdwijnen. Veel artikelen worden vanuit de vele webshops gratis thuisbezorgd, en de bezorgdiensten varen er wel bij.

Depressie zorgt voor verandering in de samenleving, maar het is zeker mogelijk om je eigen positie te verbeteren en goed voorbereid te zijn op een crash van formaat. Er zijn veel manieren te vinden om een extra inkomen te vergaren en het is ontzettend interessant om jezelf daarin eens te verdiepen.

Lees hier over 7 soorten inkomsten die je kunt verkrijgen >>

De kansen op de wereld zijn groot en het is belangrijk om tijdens een financiële crisis veerkrachtig te zijn.

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties