Hoe vind je ondergewaardeerde aandelen (de 4 beste manieren)

Michel
Updated: 16/12/2020 In: 

Hoe vind je ondergewaardeerde aandelen?
We spreken van ondergewaardeerde aandelen als de koers van aandelen lager is dan de reële, daadwerkelijke waarde.

Dit kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een zeer geringe herkenbaarheid van een onderneming, een beurscrash of door negatieve berichten.

Gaan we uit van de fundamentele analyse, dan is het de verwachting dat de koersen na enige tijd een correctie laten zien en weer gelijke trend houden met de daadwerkelijke waarde.

Kansen dus om winst te maken.

De belangrijkste vraag is natuurlijk:
Hoe vind je ondergewaardeerde aandelen en wanneer is een aandeel ondergewaardeerd?

Hoe vind je ondergewaardeerde aandelen?

Wanneer is een aandeel ondergewaardeerd?

Ga je op zoek naar een dergelijk aandeel, dan moet het verschil tussen aandelen die ondergewaardeerd zijn vinden en waardeloze aandelen zoeken wel helder zijn.

Je zoekt dus niet simpelweg naar goedkope aandelen van minder sterke bedrijven. Juist de aandelen van sterke bedrijven zijn het zoeken meer dan waard, want die worden gaandeweg en op de wat langere termijn meer waard.

In feite zoek je dus naar aandelen die wel de mogelijkheid hebben om te groeien op de langere termijn.
Het vinden van een ondergewaardeerd aandeel is evenmin afgaan op je onderbuikgevoel, maar vooral een kwestie van informatie verzamelen die de aankoop ervan rechtvaardigt.

Het is natuurlijk nog aantrekkelijker om te zoeken naar zwaar ondergewaardeerde aandelen.

Er zijn nog meer beleggingsinstrumenten dan alleen aandelen, Hier vindt je de 7 meest populaire >>

Veranderingen op de markt, een crash of negatief nieuws

Door veranderingen op de markt kan een aandeel zomaar ondergewaardeerd raken.

Dit kan een crash zijn bijvoorbeeld.
Slecht nieuws is ook een van de redenen, iets dat vaak gepaard gaat met negatieve berichtgeving in de media.

Ook is het zo dat aandelen in bepaalde branches beduidend minder presteren in bepaalde kwartalen en dat heeft natuurlijk ook invloed op de koers.

Een andere reden die nog wel eens voor wil komen is een verkeerd beoordeeld bedrijfsresultaat.
Als een onderneming niet voldoet aan de verwachtingen dan kan het aandeel zomaar eens flink gaan dalen.

Manier 1). Fundamentele en technische analyses

Je wilt op zoek naar en handelen in aandelen die ondergewaardeerd zijn?

Dan is het vooral zaak gebruik te maken van de beschikbare fundamentele en technische analyses, want dat is en blijft toch dé manier om ondergewaardeerde aandelen op te sporen.

Kies je voor een fundamentele analyse, dan ga je volgens een methode te werk waarbij de waarde van het activum onderzocht wordt. Er wordt in dat kader gekeken naar gebeurtenissen en invloeden van buitenaf.

Ook jaarrekeningen en trends binnen een bepaalde branche worden meegewogen.
De technische analyse bestudeert vooral de koersbewegingen en voorspelt met behulp van statistieken en historische gegevens de koers van een aandeel.

Als je als belegger nou de zaken goed aan wilt pakken, dan combineer je ze.
Op die manier krijg je het meest complete beeld.

Binnen de fundamentele analyse geldt een aantal essentiële kengetallen die bruikbaar kunnen zijn voor beleggers en die je prima samen met de technische analyse kunt gebruiken.

Manier 2). Ondergewaardeerde aandelen vinden met de koers/winst verhouding

Ben je op zoek naar en zwaar ondergewaardeerd aandeel of een gewoon ondergewaardeerd aandeel, dan kun je kijken naar de koers winst verhouding, het debt to equity-ratio is ook een ratio die je gebruikt om op zoek te gaan naar aandelen die ondergewaardeerd zijn én om te bepalen hoeveel ze reëel waard zijn.

Verder beoordeel je het winstrendement, het dividendrendement, de zogenaamde current ratio, price-earnings to Growth ratio en de koers-boekwaardeverhouding.
Uiteraard dien je als belegger wel voortdurend in de gaten te houden dat de vraag of een ratio goed of slecht is sterk sector- en branchegevoelig is.

Binnen elke branche is immers sprake van een andere concurrentiedruk.

Deel de aandelenkoers door de winst per aandeel

De koers-winstverhouding is een geliefd middel om de waarde te bepalen en zwaar ondergewaardeerde aandelen te vinden.

Het getal laat zien hoeveel je uitgeeft om precies een dollar winst te maken. Is de K/W verhouding aan de lage kant, dan kan dit inhouden dat sprake is van een ondergewaardeerd aandeel.

Je kunt deze verhouding overigens berekenen door de aandelenkoers te delen door de winst per aandeel. Dit getal is weer uit te rekenen door de totale winst die een onderneming maakt te delen door het totaal aantal uitgegeven aandelen.

Voorbeeld?
Stel je koopt aandelen van een onderneming voor 50 dollar per aandeel en het bedrijf heeft 10 miljoen aandelen uitgegeven.

De winst die gemaakt is bedraagt 100 miljoen dollar.

De winst per aandeel is dan dus 10 dollar, terwijl de K/W verhouding dan op 5 komt. Voor elke dollar winst moet je dus 5 dollar investeren.

Manier 3). Gefinancierd door leningen

Het debt to equity-ratio (D/E) betekent dat de schuld van een onderneming in kaart wordt gebracht en vergeleken met de activa.

Is sprake van een hoger ratio, dan kan dit betekenen dat het bedrijf wordt gefinancierd door leningen en minder door bijeengebracht geld van de houders van de aandelen.

Dit houdt niet meteen in dat er nu sprake is van een ondergewaardeerd aandeel overigens. Wil je weten of daar sprake van is dan dient de D/E ratio van het bedrijf afgezet worden tegen het gemiddelde van dat van de concurrenten.

Het is immers brancheafhankelijk of er sprake is van een goede of een slechte verhouding.
De ratio bereken je door de schulden te delen door het eigen vermogen.

Stel dat het D/E ratio op 2 uitkomt dan houdt dit in dat er 2 dollar schuld is voor elke dollar aan eigen vermogen.

Manier 4). Inkomsten afgezet tegen het door aandeelhouders geïnvesteerde geld

"return Of equity" staat voor het percentage waar de winstgevendheid van een onderneming afgezet wordt tegen het vermogen. Je deelt de netto inkomsten door het eigen vermogen in dit geval.

Is sprake van een hogere ROE, dan kan dit op onderwaardering duiden.

Dit vanwege het feit dat het bedrijf veel inkomsten heeft als je het afzet tegen het door de aandeelhouders geïnvesteerde geld.

Hoger winstrendement

Je haalt ook veel informatie uit het winstrendement, min of meer de tegenpool van de K/W verhouding.

Je deelt nu namelijk de winst van het bedrijf door de aandelenkoers. Beleggers zeggen vaak dat er sprake is van onderwaardering als het winstrendement hoger is afgezet tegen het gemiddelde rentetarief als je geld leent.

Stel je voor je hebt een winst per aandeel van 10 dollar, terwijl de koers van het aandeel 50 euro is, dan is dus sprake van 20 procent winstrendement.

Dividendrendement leidt tot stabiliteit

Als we spreken over dividendrendement, dan bedoelen we het jaarlijkse dividend van een onderneming in verhouding met de koers van de aandelen.

Dividend is winstuitkering aan de aandeelhouders. Dit rendement kun je ook al simpel berekenen door het jaarlijkse dividend gewoon door de koers van het aandeel te delen.

Bedrijven met een degelijk dividendrendement zijn populair bij beleggers. Dit omdat een degelijk dividendrendement doorgaans leidt tot stabiliteit en vaak ook behoorlijke winsten.

Om te kijken in hoeverre een bedrijf in staat is de schulden af te lossen wordt aangegeven in de current ratio. Je berekent de ratio door de activa door de passiva te delen.

Is de uitkomst beneden de 1, dan kunnen vaak de passiva niet helemaal gedekt kunnen worden door de beschikbare activa.
Hoe lager de current ratio, hoe groter de kans dat de aandelenkoers blijft dalen en wel in die mate dat sprake is van onderwaardering van het aandeel.

Dan is er ook nog de PEG-ratio, de Price-Earnings to Growth ratio. De PEG-ratio zet de K/W verhouding af tegen het percentage dat de winst per jaar van een aandeel stijgt.

Heeft een bedrijf een behoorlijke winst en een lage PEG-ratio, dan kan dit duiden dat er sprake is van onderwaardering van het aandeel.
Als je de K/W verhouding deelt door de procentuele groei van de jaarlijkse winst van een aandeel, dan krijg je de PEG-ratio.

Marktprijs en boekwaarde

Met de koers-boekwaardeverhouding (K/B) zet je de huidige marktprijs van een onderneming af tegen de boekwaarde. De boekwaarde is de activa minus de passiva en dat gedeeld door het aantal aandelen dat uitgegeven is.

Dit kengetal is te berekenen door de marktprijs per aandeel te delen door de boekwaarde van een aandeel. Er kan sprake zijn van onderwaardering als de K/B verhouding beneden de 1 ligt.

Wil je nou handelen in aandelen die ondergewaardeerd zijn, dan bekijk je eerst de bovengenoemde kengetallen.

Nou is het de kunst om aandelen te vinden die verschillend zijn van de branchenorm.
Houd wel altijd voor ogen dat de kengetallen, hoewel dus zeer bruikbaar, slechts een onderdeel zijn van wat dat fundamentele analyse is.

Je krijgt pas een volledig beeld van een aandeel als je genoemde kengetallen combineert met een technische analyse.

Niet eenvoudig maar niet onmogelijk

Het herkennen van aandelen die ondergewaardeerd zijn is niet eenvoudig maar zeker niet onmogelijk. Je kunt de werkelijke waarde van een aandeel zoals gesteld bepalen door te kijken naar verschillende financiële ratio’s van de onderneming.

Daarbij spelen de intrinsieke waarde van een onderneming. Het rendement op eigen vermogen en de winst over aandeel net als de koers en de winst belangrijke aspecten.
De intrinsieke waarde staat voor hoeveel het bedrijf in theorie waard is. Dan komt weer de rekensom eigen vermogen gedeeld door het aantal uitgegeven aandelen om de hoek kijken.

Is de intrinsieke waarde hoger dan de actuele beurswaarde, dan kan er eventueel sprake zijn van onderwaardering. Dit is vaak het eerste kenmerk dat sprake kan zijn van onderwaardering.

Veel zegt het nog niet, want een aandeel dat ondergewaardeerd is hoeft nog niet meteen een goed aandeel om in te handelen te zijn.

Vergeet de schuldpositie niet

Ook de schuldpositie van een bedrijf speelt een belangrijke rol in de zoektocht naar het ondergewaardeerde aandeel. Een schuld is een risico.

Het is belangrijk om de schulden voor je in aandelen gaat handelen goed in kaart te hebben.
Een onderneming kan aandelen met een lage waardering hebben en daarnaast toch hoge schulden opgebouwd hebben.

Soms lijken aandelen dus aantrekkelijk, maar is dat in de praktijk toch anders. Onthoud dat schulden een synoniem zijn voor risico’s.

Wat is de toekomstverwachting

Natuurlijk is ook de toekomstverwachting belangrijk. Handelen in een ondergewaardeerd aandeel is alleen aantrekkelijk als er een realistische kans is op groei.
Check de plannen van het bedrijf en schat dus goed in of een bedrijf groeikansen heeft.

Wil jij gaan beleggen in aandelen die ondergewaardeerd zijn dan is het dus zeer belangrijk de werkelijke waarde te achterhalen en om te beoordelen of de koers in de toekomst eventueel wel de mogelijkheid heeft om te stijgen. Heb je dergelijk aandeel gevonden en gekocht?

Dan is het in eerste instantie vooral een kwestie van geduld hebben en geduld te houden. De koers zal in de meeste gevallen niet direct stijgen. Dit kan soms wel jaren duren voor de koers stijgt.

In bepaalde gevallen zal de koers zelfs helemaal niet stijgen. Het kan ook anders. Een aandeel dat ondergewaardeerd is kan ook meteen een koersstijging kennen.

Als de koers is gestegen tot boven de werkelijke waarde dan kun je ze van de hand doen voor een hogere prijs en kan het rendement heel aardig oplopen. En daar is het uiteraard allemaal om te doen.

Hoe meer te kennis, hoe beter

Concluderend kunnen we zeggen dat het uitzoeken van dergelijke aandelen je behoorlijk wat moeite gaat kosten.

Hoe beter je de basis begrijpt van het identificeren van aandelen die eventueel ondergewaardeerd zijn, hoe eenvoudiger het wordt.

Er ligt niet ergens een aantal richtlijnen klaar die je precies vertelt hoe je aandelen die ondergewaardeerd zijn precies kunt vinden. Daarbij komt dus dat er altijd een risico kleeft om er in te gaan handelen.

Je hebt namelijk geen enkele zekerheid en daarom blijft handelen in deze aandelen altijd een risicovolle aangelegenheid.

Kennis kan je verder helpen, maar een garantie op succes is dat echter niet.

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties