Liquiditeit? Wat is het en wat betekent het? [Basis beleggen]

Michel
Updated: 27/11/2019 In: 

Liquiditeit is 1 van de belangrijkste dingen waar je rekening mee moet houden als je gaat investeren. Zowel met aandelen, vastgoed, grondstoffen en eigenlijk alle andere dingen waar je in kunt beleggen! Maar wat is liquiditeit? En waarom is het zo belangrijk om te begrijpen?

Simpel!

Liquiditeit is de reden waarom prijzen van aandelen omhoog gaan of omlaag gaan. Het is de reden waarom er überhaupt prijsschommelingen zijn in elk voorwerp wat je kunt kopen.

Dus je snapt wel waarom het zo belangrijk is.
Het werkt ongeveer zo: als er veel vraag naar woningen en huizen is, zullen huizen sneller verkocht worden. Dus als je een huis bezit zul je er snel vanaf kunnen. In dat geval is de liquiditeit van dat huis erg hoog. Als de liquiditeit hoog is zal de prijs van het huis ook stijgen, want er is veel vraag naar.

Snap je het principe?
Oké, laten we nog wat dieper in de stof gaan.

Investeren doe je zo

Misschien zit je vaak naar de afleveringen van de Amerikaanse serie Shark Tank te kijken en denk je hmmm...dat wil ik ook wel doen.

In deze serie zoeken een aantal multimiljonairs naar projecten waarin ze hun dollars kunnen investeren. Deze 4 tot 5 miljonairs zitten op aparte stoelen naast elkaar te wachten op personen die op zoek zijn naar kapitaal om hun bedrijf te starten, draaiende te houden of uit te breiden.
Ook personen die op zoek zijn naar een sponsor die hen verder op weg kan helpen met het op de markt brengen van hun (nog te vervaardigen) product, worden in dit programma in de gelegenheid gesteld deze 'sharks' over te halen om in hun idee, product of dienst te investeren.

Degenen die het lukt om 1 van de sharks te strikken voor hun zaak, hebben in de meeste gevallen een goede elevator pitch, een uniek product maar kennen bovenal hun bedrijfscijfers. Uit deze cijfers kunnen de 'sharks' dan destilleren wat de liquiditeit van zo'n 'pitcher' zijn onderneming is.
Ook is de liquiditeit van deze onderneming voor deze sharks een graadmeter om vast te stellen of het bedrag wat aan hen gevraagd wordt om te beleggen redelijk is, of er gelet is op de mogelijke winst die de ondernemer zou kunnen maken en natuurlijk weegt de tijd die het in beslag zal nemen om hun kapitaal terug te verdienen daarin mee.

Maar wat is liquiditeit? zul je je waarschijnlijk afvragen.

Deze vraag zal ik in de volgende paragrafen zo omstandig mogelijk proberen te beantwoorden, zodat je wanneer je toetreedt tot de groeiende groep sharks en beleggers, weet hoe je de liquiditeit van een onderneming moet vaststellen.

Maar eerst de allerbelangrijkste vraag: hoe word je een shark

Liquiditeit - hoe word je een shark

Oké, je hebt naar Shark Tank gekeken en wil ook een 'shark' worden. Dat kan. Wat je beslist wel moet hebben is geld, meer geld dan je voor je eigen levensonderhoud en dat van degenen voor wie je verantwoordelijk bent kunt gebruiken. Dit vanwege:

 • Het werk dat je doet en je gewoonte om te sparen.
 • Door een financiële meevaller tijdens het (online) gokken.
 • Door een erfenis van die ene rijke oom of tante.
 • Of omdat je oom Dagobert, Guus Geluk of Scrooge Mac Duck, bent.

Kortom, je hebt meer dan genoeg geld om vrijelijk uit te geven, zonder dat je daardoor financieel gezien zelf in de problemen raakt.
Eigenlijk ben je in je leven tot nu toe vaak een kleine haai geweest, zonder dat je daar stil bij stond. 
Denk maar aan die keer toen je geld gaf aan je neefje, zodat hij beter apparatuur voor zijn hobby mix-studio kon kopen.
Hierdoor werd hij bijvoorbeeld een gewilde producer onder zijn peers. Of de gitaarlessen welke je zoon volgde, waardoor hij nu voor de muziek zorgt tijdens familiefeesten. Ook de tijd die je besteedde aan het uitleggen van vervelende wiskundige formules aan je buurmeisje kun je tot een investering beschouwen.

Je ging weliswaar de liquiditeit van deze personen niet na (omdat op het voorbeeld van de bakkerij na het geen ondernemingen in economische zin betrof en het dus onmogelijk was zulks te doen), maar je gaf hen je geld, tijd of kennis in de overtuiging dat zij er op korte of lange termijn beter van zouden worden. Je verwacht niet dat je het kapitaal dat je ze gaf of aan hen besteed hebt ooit terug zal krijgen

Wanneer ben je dus een belegger of shark?

Liquiditeit - wanneer ben je dus een belegger of shark

Mijns inziens kan uit de vorige alinea's afgeleid worden dat je jezelf dus een belegger of shark mag noemen wanneer je genoeg geld (oftewel kapitaal) hebt, waarmee je anderen met een bedrijfsidee, product, startende onderneming of een reeds jaren bestaand bedrijf kunt helpen om als bedrijf of onderneming voort te bestaan. De liquiditeit van het bedrijf koppel je dan aan het vermogen om winst te maken. Het is immers uit deze winst dat geïnvesteerd kapitaal, in de meeste gevallen, terugbetaald wordt.

Investeringen plegen als particulier of als bedrijf

Indien je het kapitaal hebt, kun je besluiten om je investeringen als particulier te plegen. Uit de vele personen die op zoek zijn naar geld voor hun onderneming, kies je een bedrijf uit dat je het meest aanspreekt. De voorwaarden waaronder je je geld ter beschikking stelt worden aanvaard, en je kunt jezelf een haai noemen.

Dit is wel een risicovolle manier van het plegen van investeringen, omdat je niet kan voorkomen dat je kapitaal voor andere zaken gebruikt wordt.
Indien je over genoeg geld beschikt om op regelmatige basis ondernemers een financiële injectie te kunnen geven, is het raadzamer om een investeringsmaatschappij op te richten. De eigenaar zijn van een dergelijk bedrijf stelt je in staat om behalve je eigen kapitaal, ook het geld van andere kapitaalkrachtigen van wie de liquiditeit positief is te beleggen. Zij zullen sowieso ook nagaan of de liquiditeit van jouw bedrijf ook in orde is.

Het hebben van een investeringsmaatschappij impliceert ook dat je personeel in dienst hebt. Deze personen zijn meestal deskundigen op een bepaald gebied, die je bij je investering "meelevert" met je kapitaal. Zij nemen vaak de positie van (een van) de directeur(en) in een bedrijf waarin je geld investeert en helpen je daardoor te waken over de wijze waarop deze investering besteed wordt. Je wil immers je geld zo snel mogelijk terugverdienen en niet medeverantwoordelijk zijn voor een bedrijf dat door een negatieve liquiditeitspositie failliet gaat.

Zo vind je een onderneming waarin je kunt investeren

Liquiditeit - zo vind je een onderneming waarin je kunt investeren

Nu je begrijpt wat een shark allemaal doet en hoe jij er ook 1 kunt worden, vraag je je natuurlijk af waar je projecten vindt om geld in te investeren. Dat is door het internet tegenwoordig niet zo'n moeilijke opgave. Je kunt beginnen te googelen met de zoekterm "investeringen gevraagd" en de verschillende pagina's die je dan te zien krijgt bezoeken.

Een handige link is die van deze investering startpagina.

Behalve algemene informatie kun je ook doorklikken naar websites die zich richten op het matchen van personen die op zoek zijn naar investeringskapitaal voor hun idee of bedrijf en degenen die over dit kapitaal beschikken.
Enkele bekende websites zijn: 

 • Business Angels: Website van personen die onder strenge voorwaarden hun privékapitaal vastleggen in bestaande en startende bedrijven.
 • All 4 Founding: Een organisatie gericht op het samenbrengen van kapitaalkrachtigen en (aspirant-)ondernemer.
 • Matchinvest: Een platform voor de ondernemer met ambitie, die zijn plannen aan (een) potentiële investeerder(s) binnen dit netwerk kan presenteren.
 • Investor match: Een website waar je de informele pitches van naar een geldelijke inbreng zoekende ondernemer kunt vinden.

Investering categorieën

Liquiditeit - investeringscategorieën

Als je eenmaal op zoek gaat naar een interessante onderneming of een project waarin je je geld kunt stoppen, zal het aantal aanbiedingen je hoofd wellicht doen duizelen. Het is daarom aan te raden om van te voren voor jezelf te bepalen:

 • In wat voor soort onderneming je geïnteresseerd bent
 • Hoeveel risico gelet op de liquiditeitspositie van zo'n bedrijf je wil lopen
 • Hoe lang je bij een project of onderneming betrokken wil zijn
 • De voorwaarden die je aan je deelname wil verbinden

Je kunt gelet op het voorgaande kiezen voor een investering in:

 • Vastgoed: hetgeen zowel een woonhuis als een bedrijfspand kan zijn. De aanschaf van dit pand betaalt zichzelf bijvoorbeeld terug door het voor (on)bepaalde tijd te verhuren. Met wat geluk, lukt het je om het op den duur voor een veel hogere prijs van de hand te doen.
 • Zaken als Bitcoins en ander digitaal geld, goud, postzegels en buitenlands geld. Kortom, alles wat een bepaalde waarde vertegenwoordigd.
 • Crowdfunding: waar je voor een laag bedrag de droom van een ondernemer al kan helpen verwezenlijken.
 • Leningen van particulieren ten behoeve van een renovatie, begrafenis of studie.

Het zijn vaak de kleine inbrengsten die een grote impact hebben op het leven van een particulier.

Liquiditeitspositie en je investering in een bedrijf

Liquiditeitspositie en je investering in een bedrijf

Wanneer je voor jezelf hebt vastgesteld dat je je geld wil vastleggen in een bedrijf van een ander, zul je willen weten welke risico's je daarbij loopt. 
Het is de taak van de eigenaar van dat bedrijf, om je net als in het programma Shark Tank, van de juiste informatie te voorzien. Je krijgt daardoor een overzicht van hoe hij er voor staat en of het wel rendabel voor jou is om de desbetreffende investering te plegen. Je hebt informatie nodig over de groei die hij met zijn product of dienst voor ogen heeft, weergegeven in een overzichtelijke tijdlijn.

Of hetgeen hij je verteld over de winsten die hij maakt klopt, kun je eenvoudig afleiden uit zijn financiële administratie. Heb je te maken met een start-up, dan kun je na het lezen van hun businessplan over het voorgaande een oordeel vellen.
Uit de financiële administratie heb je de balans nodig om de liquiditeit van de onderneming vast te kunnen stellen. Maar wat is liquiditeit vraag je je wellicht al een aantal paragrafen af. Liquiditeit geeft aan in welke mate een bedrijf aan haar lopende verplichtingen op zowel korte termijn als op lange termijn kan voldoen.

Er wordt in de economie een onderscheid gemaakt tussen de dynamische liquiditeit en de statische liquiditeit.

We zeggen dat de liquiditeit van een bedrijf dynamisch is wanneer het geld dat men binnenkrijgt gedurende een bepaald tijdsvlak groter, oftewel meer, is dan wat men in die periode uitgeeft. Om dit vast te kunnen stellen heeft men voor de beoogde periode een liquiditeitsbegroting samengesteld.

Er is sprake van statische liquiditeit wanneer uit de cijfers blijkt dat het bedrijf aan haar korte termijnverplichtingen kan voldoen. Men heeft genoeg geld in kas om bijvoorbeeld aan de vaste lasten (zoals water, gas, elektriciteit, internet, de huur) te kunnen voldoen. Er zijn 3 kengetallen waarmee deze statische liquiditeit bepaald wordt.
Deze zijn:

 • Current ratio
 • Netto werkkapitaal ratio (kasliquiditeit)
 • Quick ratio

Een kengetal is te definiëren als een verhoudingsgetal tussen 2 voor een onderneming belangrijke grootheden.
Ik vertel je zometeen hoe je de 3 kengetallen berekent, maar voor een beter begrip daarvan zal ik het nu even over de balans van een bedrijf hebben.

De balans

Liquiditeit - de balans

Misschien klinkt het je allemaal als hocus pocus in de oren, maar feitelijk weet je al wat een balans is. Zodra je met geld hebt leren omgaan, heb je voor jezelf, hetzij op papier, hetzij digitaal, of gewoon in gedachten je balans opgemaakt. Je ging toen bij jezelf na hoeveel geld je had en waar je dat aan moest of wilde uitgeven.

De balans van een onderneming verschilt daar niet veel van. Het is een overzicht van je eigen vermogen, bezittingen en schulden waaruit gelijk af te lezen valt hoe je bedrijf er voorstaat. Je kunt er uit aflezen of je eigen vermogen positief of negatief is. Daartoe vergelijk je dus de debetzijde van je balans (de activa) met de creditzijde van de balans (de passiva).

Onder je activa vallen je bezittingen, zoals:

 • Je geld: contanten en op bankrekeningen (liquide activa) debiteuren
 • Vergunningen
 • Vlottende activa: onder anderen de voorraad
 • Auto van het bedrijf

Onder je passiva vallen: 

 • Eigen vermogen: bijvoorbeeld aandelen
 • Leningen
 • Lang vreemd vermogen

De berekening van de liquiditeit gebeurt dus op basis van deze posten.

Berekening van de liquiditeit binnen een onderneming

Berekening van de liquiditeit binnen een onderneming

Current ratio

Dit kengetal wordt gebruikt ter vaststelling van de liquiditeitspositie van een bedrijf op korte termijn. Dit termijn beslaat enkele maanden. Voor deze berekening telt men eerst de liquide activa op met de vlottende activa, om het vervolgens te delen door het kort vreemd vermogen. De uitkomst moet groter of gelijk zijn aan 1 (liever 1,5 ) om te kunnen zeggen dat de onderneming genoeg geld heeft om aan haar verplichtingen in die periode te voldoen.

Working capital ratio

De working capital ratio betreft eveneens de mate waarop de onderneming binnen enkele maanden aan haar betalingsverplichting kan voldoen. Voor de berekening van dit kengetal tel je eerst de liquide activa en de vlottende activa met elkaar op. Hiervan trek je het kort vreemd vermogen af. Het bedrag dat je dan krijg deel je vervolgens weer door het kort vreemd vermogen. Indien de uitkomst groter of gelijk is aan 0 (liever 0,5), geeft dat aan dat de desbetreffende onderneming in staat is om aan haar verplichtingen gedurende 2 of 3 maanden te voldoen.

Quick ratio

Dit is een berekening van de liquiditeitspositie van een bedrijf voor een zeer korte periode (1 tot 2 weken). Bij de berekening van deze momentopname tel je de liquide activa op bij de vlottende activa, waarna je de voorraden aftrekt. Het bedrag dat je in de noemer krijgt, deel je vervolgens door het kort vreemd vermogen. De uitkomst dient groter of gelijk aan 1 (liefst 1,5) te zijn, om voor een mogelijk rendabele investering door te kunnen gaan.

Zoals je merkt verkrijg je door toepassing van deze kengetallen op een eenvoudige en snelle wijze inzicht in de financiële situatie van een bedrijf.
Ik hoop dat je na het lezen van deze blogpost in staat bent om voor jezelf na te gaan in hoeverre het beroep van investeerder bij je past. Het is enerzijds een wereld vol risico's die je binnenstapt, maar anderzijds ook een wereld van dankbaarheid, indien door jouw financiële input de droom van iemand wordt waargemaakt.

Mocht je nog aanvullende vragen hebben, dan kun je die altijd aan ons stellen. Ik wens je veel succes met je investeringen toe!

0 0 stemmen
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties